SKL: IT-Infrastrukturarkitekt nivå 3 till Kinda kommun.

Bakgrund

Kinda kommun är medlem av kommunalförbundet Itsam, som bildades 2009. Kinda kommuns Kommunfullmäktige beslutade i ett inriktningsbeslut om utträde ur Kommunalförbundet ITSAM. Inför ett eventuellt utträde och outsourcing av IT-drift och de tjänster som Itsam tillhandahåller är det nödvändigt att genomföra en inventering och upprätta dokumentation över Kinda kommuns IT-miljö och IT-infrastruktur. IT-miljön är uppbyggd på Microsoftplattform. Med anledning av detta söker vi nu en konsult som kan genomföra denna dokumentation.  

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser inventering och dokumentation av Kinda Kommuns IT-miljö. Uppdraget ska påbörjas under oktober 2020 (snarast möjligt) och resultat ska kunna presenteras under Q4 2020. Uppdraget ska leverera:

  • Heltäckande kartläggning och dokumentation av IT-infrastrukturen och infrastrukturella tjänster som Itsam tillhandahåller till Kinda kommun
  • Framtagande av system- och driftdokumentation för de system Kinda kommun använder
  • Annan kritisk information för drift och förvaltning av IT-miljön
  • Annan nödvändig dokumentation för överlämning till annan driftspartner Uppdraget ställer krav på att konsulten självständigt kan utföra sina arbetsuppgifter och ställer också krav på initiativförmåga.

Omfattning

Avropet omfattar en (1) resurskonsult på 50%- 100% av en heltidstjänst för utförande av beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas pågå enligt nedan angiven kontraktstid.

Kontraktet löper under 6 månader från och med att kontraktet har undertecknats av båda parter. Kinda kommun har därefter ensidig rätt att förlänga kontraktet i upp till ett (1) år. Förlängning kan ske vid flera tillfällen men kontraktstiden kan sammantaget uppgå till högst ett (1) år. Förlängningar ska ske skriftligen. Uppdraget får inte omfatta mer än maximalt 320 timmar.

Krav på konsulten

God teknisk kunskap, kunskap om dokumentationstyper/informationstyper ur ett it-drift och förvaltningsperspektiv, erfarenhet av komplex IT-infrastrukturförvaltning, erfarenhet av att upprätta heltäckande IT-dokumentation,

kunna förstå och förklara tekniska begrepp, lösningar, design och
processer och konsulten ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift. 

Kompetensnivå

 

Nivå 3

Sista svarsdag

2020*09-24


Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor