Utveckling av webbplats för Kliniska Studier Sverige - Region Skåne (4401)

 

Publicerad: 2021-04-15

Uppdragsbeskrivning: 

Syfte:
Anpassa och vidareutveckla en befintlig webbplats i CMS SiteVision (Cloud). Webbplatsen är tvåspråkig, svenska och engelska.
Mål:
1. Att inom pågående utvecklingsprojekt anpassa en befintlig webbplats som byter huvudman från Vetenskapsrådet till Kliniska Studier Sverige. Nya mallar, byte av avsändare mm.
2. Bygga till en inte offentlig samarbetsyta (Social Colaboration) med inloggning för personal (motsvarande ett enkelt intranät) på samma installation.
3. Utveckla verktyg för att matcha studieförfrågningar mot prövare baserat på diagnos/terapiområde. Se separat bilagor.
4. Uppdatera systemdokumentation utifrån förändingar som genomförs.
5. Befintlig funktionalitet på webbplatsen ska i möjligaste mån återanvändas för att lösa nya utvecklingsbehov.
6. Supportavtal för webbplatsen efter projektets avslut

Omfattning:
• Att inom pågående utvecklingsprojekt av webbplatsen under 2021, utföra insatser enligt punkt 1-4 ovan. Med nylansering av den vidare-utvecklade webbplatsen senast december 2021.
• Supportavtal omfattande ny- och vidareutveckling, av funktionalitet på webbplatsen samt buggfix (som ej ingår i SiteVisions Cloudavtal). Avtalet gäller löpande från utvecklingsprojektets slutförande och sedan under överenskommen avtalsperiod.


Nuvarande status:
Nodsamarbetet Kliniska Studier Sverige ska överta webbplatsen kliniskastudier.se från Vetenskasrådet i ett utvecklingsprojekt. Detta för att kunna vidareutveckla webbplatsen för att bättre tillgodose målgruppernas behov. I utvecklingsprojektet har följande insatser genomförts:
• Omvärldsanalys
• Intressentanalys
• Behovsanalys
• Innehållsanalys
• Kravspecifikation för verktyg för studieförfrågningar

Nästa steg:
Nästa steg i projektet är att tillsammans med en kompetent webbyrå visualisera, förfina och beskriva användargränssnittet genom exempelvis designskisser och wireframes, så att gränssnittet motsvarar de behov som genomfört analysarbete visat.

Önskad roll: 

Webbyrå som kan lämna förslag med erbjudande om komplett team för att driva ett webbprojekt i SiteVision.
- Projektledning
- Front-/backend-utvecklare
- UX-designer

Önskad kompetens: 

Webbyrån ska vara en certifierad SiteVision-partner av minst guld-nivå.
Webbutvecklingsteamet ska ha dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete med flera stora och komplexa webbplatser i SiteVision. Erfarenhet av utveckling av webbplatser i offentlig regi krävs. Teamets medlemmar ska ha kompetensnivå minst Senior.
Teamet ska ledas av en erfaren projektledare som ansvarar för leveransen.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-12-31
Omfattning: Åtagande
Plats: Uppdraget utföres hos webbyrån. Möten med uppdragsgivare ska kunna ske i Lund eller i närområdet.
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: n/aSista svarsdag:  Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4401

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor