Teknisk projektledare - Region Skåne (4384)

 

Publicerad: 2021-04-07

Uppdragsbeskrivning: 

Teknisk projektledare med kunskap om stödverktyg och processorienterat arbetssätt.
Fortsatt arbete efter slutförd förstudie U482 Medusa vs Ritz. Medicinsk Teknik (MT) och Bild- och Laboratorieteknik (BoLT) har genomlyst sina funktioner i Medusa för att identifiera framtida behov av systemstöd. Resultat av förstudie U482 visar att ServiceNow kan uppfylla de viktigaste kraven man ställer på ett verktyg genom den gapanalys som är genomförd. I förstudien har man jämfört behovsanalys mot förmågor i ServiceNow-plattformen. Syftet med förstudien var att besvara frågan om plattformen ServiceNow stödjer lagkrav, de funktioner som Medusa används till idag, samt framtida behov av systemstöd.
Projektets uppdrag blir att utreda, genomföra kravanalys samt ta fram förslag på strategi på hur man stegvis kan ersätta Medusa med ServiceNow plattformen. Första steg behöver vara Ritz, incident, problem, change och release.
Förslag på projektsteg med målbilder:
Mål 1: Identifiera processer
* Bryta ner vilka aktiviteter man gör operativt t.ex. tillsammans med sjukvården/produktionen
* Identifiera processer som påverkas
* Förstå påverkan på operativ nivå och vårdverksamheten
* Besluta om gemensamt arbetssätt mellan IT, MT och BoLT. Minsta gemensamma nämnare för att vi ska kunna arbeta i samma system
* Compliance i verktygen
Mål 2: Besluta strategi för införandet
* Identifiera lämpliga faser för genomförande
* Besluta strategi för att genomföra förändring
* i process
* i verktyget
Mål 3: Kravanalys för lösningen
* Detaljerad kravanalys från beställaren – skall/bör
* Lösningar för processerna
* Beslutsunderlag för identifierade förändringsaktiviteter
* Informationsklassning utifrån nya krav
à Krav, Scope och Faser Input till Leveransprojekt

Önskad roll: 

Generellt:
Leda arbetet och ansvarar för att projektmålen infrias. Organiserar projektet och överenskommer med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser. Genomför intressentanalyser, och vidareutvecklar tillsammans med projektmedarbetarna projektets omfattning.
Planerar, riskhanterar, och genomför projektet. Håller projektbeställaren informerad om nuläget, och eventuella avvikelser, bl.a. genom rapportering i Region Skånes projektstyrningsverktyg.
Säkerställer att berörda känner till projektets syfte och mål, och samordnar och fördelar ut de olika arbetsuppgifter som hör till projektet. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Inför projektavslut säkerställer projektledaren att mottagande kund av projektets resultat utbildas, och överlämnar resultatet till förvaltarorganisation.

Önskad kompetens: 

Vi ser gärna att projektledaren har erfarenhet av Region Skåne sedan tidigare samt erfarenhet av att driva projekt enligt projektmodellen BUM.
För uppdraget krävs en bred kompetens. Kunskap och erfarenhet av stödverktyg och processer. Kunskap om ServiceNow plattformen och/eller Medusa är önskvärt.
Förståelse för regelverk och compliance är också önskvärt.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4384

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor