Integrationskoordinator – SDV Integration - Region Skåne (4377)

 

Publicerad: 2021-03-29

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett 20-tal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta program är nu under implementering.

Införandet av SDV kommer att innebära att många befintliga system och tjänster ersätts, men också ett omfattande arbete med att integrera SDV med en uppsjö av de system och tjänster som skall vara kvar i landskapet.

SDV-programmet är inne i en aggressiv implementations- och testfas. Klimatet inom Integrationsprojekten kräver resurser som snabbt kan sätta sig in i nya utmaningar - analysera situationen - ta de kontakter som behöver tas och driver outtröttligt fram lösningar och implementationer. För att vara framgångsrik i rollen behöver du som integrationskoordinator mycket väl behöva boka, planera, driva och dokumentera 5 olika sessioner dagligen (möten, workshops etc.).
- Integrationskoordinatorn har arbetat i systemintegrationsprojekt tidigare. Gärna hälso- och sjukvårdserfarenhet.
- Designat och drivit integrationer, har en djup förståelse över integrationsarbetet och hur det ter sig under olika faser för att komma imål.
- I detta uppdrag behöver profilen agera som integrationsarkitekt även behöva planera upp ingående parters arbete och följa upp exekveringen - motsvarande en teknisk projektledare.
- Beroende på erfarenheter kan tonvikt på endera rollerna vara av intresse.
- Integrationserfarenhet är ett skallkrav.

Önskad roll: 

Integrationskoordinator sökes med ansvar och uppgift att framgångsrikt färdigställa integrationer där individen utgör det tekniska navet mellan integratörer, systemförvaltning, verksamhet, andra delprojekt och leverantörer i arbetet med att testa, implementera och driftsätta integrationer.

Som individ eftersöks följande.
• Du är en driven konsult med förmåga att planera och genomföra problem
• Du är problemlösare och kan ta dig an utmaningar, oavsett tekniknivå.
• Du tar tag i och föreslår lösningar i samband med att du eskalerar problem.
• Du ser sällan dig själv ha ha tid över ”och vänta på svar” – utan snarare hittar vägar för att skapa framdrift i även de krångligaste situationer.

Önskad kompetens: 

• Tidigare erfarenhet från integrationsarbete mellan system.
• God teknisk kompetens avseende teknologier för integrationer i stora och komplexa miljöer
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Erfarenhet att planera och genomföra tekniska workshops.
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• Förmåga att outtröttligt framdriva progress i stundvis röriga situationer.
• Helhetssyn och verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta ner på tekniknivå

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4377

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor