Swedish Consulting Group vinner ramavtal med SKL (SKR) och Inera AB

Swedish Consulting Group har vunnit ett av Sveriges mest eftertraktade ramavtal inom offentlig sektor. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – numera Regioner (SKR) – är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Inera AB levererar digitala lösningar till SKL och svenska kommuner och regioner. Kärnområdet utgörs här av IT till vård och omsorg, vilket taktar fint med Swedish Consulting Groups kompetens där IT till vård och omsorg utgör ett av de största leveransområdena.    

Som affärsmäklare ser Swedish Consulting Group goda möjligheter att leverera både konsulttjänster och lösningar till offentlig sektor. Det vunna ramavtalet delas av en handfull leverantörer, där Swedish Consulting Group har en primär position som renodlad mäklare.

Avtalet gäller två år med möjlighet till förlängning i två år.

För mer information, vänligen kontakta vår VD Mikael Fredman på 0707-506860

Uppdrag

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor