Ett gott exempel på vad som är möjligt...

Skåne.png

Offentlig sektor har en särskild utmaning i just upphandlingar. De måste följa ett regelverk som kraftigt begränsar möjligheterna till fördjupad dialog under upphandlingsfasen. Detta innebär att upphandlaren på förhand måste ha en mycket god insikt i exakt vad som efterfrågas och även i vad marknaden kan erbjuda. Därutöver krävs en komplex analys om vad som är väsentliga kriterier på tjänsten, mätbara och uttryckta på sådant sätt att de inte enkelt går att överklaga. 

 

Region Skåne är en komplex organisation med olika typer av verksamheter, där Skånetrafiken och Folktandvården exemplifierar helt olika och likväl framgångsrika verksamheter. Att upphandla ett spektrum av kompetens och IT-tjänster för ett spektrum av verksamheter i en offentlig miljö är en riktigt tuff utmaning. Tiden efteråt får sedan utvisa...

År 2011 vågade Region Skåne tänka nytt, och genomförde en upphandling som kom att bli trendsättande på marknaden. Verksamheterna led av beroenden till enskilda leverantörer och samtidigt hade inköp identifierat gap gentemot marknadspriset. Genom att upphandla en leveranskanal, så kunde förutsättningar för löpande konkurrensutsättning skapas. Därigenom kunde Region Skåne få ner priset och samtidigt öka kvalitén. Som grädde på moset minskades ävenindividuella beroenden. ”Vi vågade, chansade och vann en god leverans där både beställare ochleverantörer har återkommit med positiv feedback.”, berättar Torbjörn Lloyd på Koncerninköp.

Idag finns det en myriad av goda exempel på framgångsrika projekt och leveranser till Region Skåne. Regelverket har utvecklats med tydlighet och enkelhet, anpassats för verksamheternas behov av IT- åtaganden och kompetensförsörjning. ”Det är tack vare genomtänkta upphandlingar som det finns framgångsrika leverantörer till offentlig sektor.”, säger Mikael Fredman på Swedish ConsultingGroup. ”Vi arbetar idag också mot den privata sidan, med att ta tillvara på de goda erfarenheterna och grundprinciper från leveranserna till offentlig sektor. Det finns mycket att tjäna på att tänka efter före i en upphandling.”, fortsätter Mikael. Det handlar om att känna och möta sin marknad på ett sätt som ger utrymme för win-win och vidare tillväxt.

Vi och marknaden tackar Region Skåne och alla de aktörer som vågar gå i bräschen för nya tänk och nya möjligheter.

 

--- Framtiden möter vi tillsammans ---

Uppdrag

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor