Våga nytt!

Känner du att ni sitter i ett ekorrhjul med era leverantörer? Blir det förhandling i varje detalj? Hålls leveranserna på minimi-nivåer, eller till och med under dessa? Är särintressena större än den gemensamma viljan? Tvingas ni in i en standardprocess som inte är optimal för er verksamhet?

Ledare pratar mycket om hur de vill att det skall vara, men vägen dit kan vara lång och krokig. Förändringar går förlorade eller försenas i intressekonflikter mellan beslutsfattare. I och med ökad konkurrens genom globaliseringen, så ökar också kravet på utveckling. De som vågar välja nya vägar blir morgondagens vinnare. De som kör i gamla hjulspår marginaliseras bort.  

Swedish Consulting Group erbjuder en frisk fläkt med innovation, hög grad av integration och kostnadseffektivitet:

  • Mäklarens närhet till marknaden, MSPs närhet till kund
  • Professionellt upphandlingsstöd av komplexa IT-tjänster
  • Premiumleverans av IT-åtaganden såväl som konsulting  
  • Hållbart samarbete där alla parter blir vinnare
  • Extremt effektiv och informativ systemlösning
  • Enkelhet i affären med personligt bemötande och taget ansvar

Det finns fyra parter som alla påverkar det slutgiltiga resultatet; leverantören, konsulten, kunden och Swedish Consulting Group som har ett unikt arbetssätt för att maximera samverkan och synergier mellan dessa. Det är tillsammans vi skapar värde, tillsammans vi når nya mål. Det finns en mogenhet i våra processer där vi säkerställer att allt går i takt, och alla hålls nöjda med bibehållet högt engagemang. 

Vår affär med kund sluts inte i en motvillig förhandling, utan öppnas istället med ett attraktivt erbjudande. Därifrån fortgår affären i god vilja med ständig proaktivitet och innovation. Vi blir bästa valet för kunden för att vi har högre motivation, högre kompetens och högre anpassningsförmåga än våra konkurrenter.

  • Motivationen kommer från vår storlek, från vårt fokus på svensk marknad och från gain share genom hela organisationen. 
  • Kompetensen kommer från vår gedigna rekryteringsprocess och de många goda utbildningar vi har för våra anställda. 
  • Anpassningsförmågan kommer från korta beslutsvägar, ett extremt konfigurerbart och effektivt systemstöd och princip om att möta kundens behov på bästa sätt. 

Vi hoppas att detta väckt ert intresse, och att ni befinner er i ett läge att både våga och kunna ta in en bättre lösning för accelererad utveckling. Låt oss hjälpa er.

Vi föreslår initialt ett enkelt möte där vi berättar mer om möjligheterna...

Mikael Fredman, CEO

Mikael.fredman@swcg.com

070-7506860


Göran Jostrand, SVP

goran.jostrand@swcg.com

070-9781590


Lotta Hardless, CMO

lotta.hardless@swcg.com

073-9717766

Uppdrag

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor