Nyheter

Swedish Consulting Group i samarbete med Aspiranterna

IT-sektorn befinner sig i en enorm expansion men bristen på arbetskraft och efterfrågad utbildning är stor. Detta samtidigt som arbetslösheten bland personer med autism, ADHD och asperger är hög. Aspiranterna är en arbetsintegrerade verksamhet som vill ändra på det och...

Klas Åkerskog

Ett gott exempel på vad som är möjligt...

Offentlig sektor har en särskild utmaning i just upphandlingar. De måste följa ett regelverk som kraftigt begränsar möjligheterna till fördjupad dialog under upphandlingsfasen. Detta innebär att upphandlaren på förhand måste ha en mycket god insikt i exakt vad som efterfrågas...

Mikael Fredman

Våga nytt!

Känner du att ni sitter i ett ekorrhjul med era leverantörer? Blir det förhandling i varje detalj? Hålls leveranserna på minimi-nivåer, eller till och med under dessa? Är särintressena större än den gemensamma viljan? Tvingas ni in i en standardprocess...

Lotta Hardless

Swedish Consulting Group vinner ramavtal med SOLTAK AB

Swedish Consulting Group har som ensam konsultmäklare vunnit ramavtal med SOLTAK AB.  SOLTAK AB arbetar för en effektivare kommunsamverkan med stödtjänster inom ekonomisk administration, löneadministration samt IT-drift och support för de fyra ägande kommunerna Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet och Kungälv....

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor